Karnataka Bulldozers Team,Players,Captain


Captain:Sudeep
Vice captain:Dhruv

Players

Shivraj kumar
Upendra
Chiranjeevi sarja
Diganth
Jai karthik
Pradeep
Tarun
Sudhir
Rajeev
Mahesh
Bhaskar
Tags: