Solo Telugu Movie Trailer - Nara Rohit,Nisha Agarwal,Prakash RajTags: