Telugu Warriors,Players,Captain


Captain:Venkatesh
Vice captain:Vishnu

Players

Siddharth
Srikanth
Taraka ratna
Tarun
Rajeev kanakala
Akhil
Adarsh
Ajay
Nitin
Ayyappa sharma
Samrat
Charan tej
Tags: