Tamil Actors Real Names RevealedRajinikanth
Shivaji Rao Gaikwad

Vijay
Joseph Vijay

Vikram
Vikram Kennedy Vinod Raj

Surya
Saravanan Sivakumar

Dhanush
Venkatesh Prabhu Kasthuri Raja

Arjun
Sreenivasa Sarja Ashok Babu Sakthi Prasad Arjun

Jayam Ravi
Ravi Mohan


Arya
Jamshad Cethirakath

Jeeva
Amar B.Choudry

Tags: